logo
Bouppteckning Skatteverket?: Så här får du hjälp att komma igång

Kolla in våra bästa kampanjer

Boka gratis

Samtal med jurist

Prata med en av våra 150 jurister via telefon eller videomöte. Vi hjälper dig med dina frågor, stora som små.

logo right

Tips till dig som vill göra bouppteckning skatteverket själv

Du har 4 månader på dig

När någon dör har du 4 månader på dig att lämna in en bouppteckning. Men tänk på att det tar tid. Därför är det bra om du kan komma igång med bouppteckningen så fort som möjligt. När du använder vår onlinetjänst kan du alltid spara dina uppgifter och återkomma med kompletteringar.

Hur förbereder du dig?

Förbered dig noggrant inför bouppteckningen. Det är bra om du har koll på bankkonton, försäkringar, taxeringsvärde på ev. bostad och personuppgifter på både den avlidne och om det finns någon efterlevande make eller maka.

Om något blir fel?

Har du glömt bort ett bankkonto? Har fastighetsbeteckningen blivit fel ifylld? I sådana fall får du göra en “tilläggs- bouppteckning”. För att undvika detta kan du t.ex. vända dig till Lantmäteriet för att ta fram en korrekt

Läs mer hos skatteverket

Är du osäker på vad en bouppteckning innebär? Eller behöver du mer information? Gå in på Skatteverkets hemsida för att läsa mer om hur du gör en bouppteckning.

Sa skapar du ett testamente med jurio

Boka gratis juridikkoll

pai logo img
image a logo

Boka gratis samtal med jurist

Boka gratis somtal med jurist
Image

Uppstartsméte infor Bouppteckningen

Uppstartsméte infor Bouppteckningen
image

3

Din Bouppteckning behandlas och skickas in till skatteverket

Om du ar ndjd med bestallningen kommer vi att slut fra den &t dig. Du kon komma tllbake til oss 130, dagar efter att du slutfrt bestallningen fér all hale du kan behova

4

Du tilldelas 1 eller flera jurister

Nar din uppsats eller korrekturlésning pabérjas kon du be om obegréinsade andringar tills din uppsats 6r perfekt och du 6r 100% noid

En bouppteckning skatteverket är en förteckning över en persons tillgångar och skulder efter dennes död. Den används för att fastställa vad som finns kvar att fördela mellan arvingarna och för att kunna betala eventuella skulder.

Om du är ansvarig för att göra en bouppteckning kan det kännas svårt att veta var du ska börja. Därför kan det vara bra att få hjälp att komma igång.

Här är några steg du kan följa för att få hjälp att komma igång med en bouppteckning skatteverket tillsammans med Skatteverket:

  1. Kontakta Skatteverket: Först och främst är det viktigt att du kontaktar Skatteverket och meddelar att du behöver göra en bouppteckning. Skatteverket kommer att kunna ge dig råd och vägledning kring hur du ska gå tillväga.

  2. Samla information: Bouppteckningen ska innehålla en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder. Därför är det viktigt att du samlar ihop all information du har om personens ekonomi, till exempel bankkonton, försäkringar och fastigheter.

  3. Gör en lista: Börja sedan att göra en lista över alla tillgångar och skulder. Var noga med att inkludera allt som kan ha ekonomiskt värde, till exempel kontanter, föremål av värde och eventuella företag.

  4. Skicka in alla viktiga dokument och en sammanfattning av bouppteckningen: När du har gjort klart listan ska du skicka in den till Skatteverket tillsammans med eventuella handlingar som styrker värdet på tillgångarna. Skatteverket kommer därefter att granska listan och godkänna den, så att du kan fortsätta med att fördela tillgångarna enligt testamentet eller lagar.

Att göra en bouppteckning skatteverket kan kännas komplicerat, men med hjälp av Skatteverket kan du få den hjälp du behöver för att komma igång. Så tveka inte att kontakta Skatteverket så fort du får veta att

Juridisk hjälp för alla situationer

Bouppteckningar kan vara som mesta påfrestande under en svår period när en närastående har gått bort. Vi hjälper dig och ser till att din bouppteckning skatteverket görs korrekt, och ser till att du får den jurist bouppteckning och hjälp du behöver. En bouppteckning vid dödsfall måste göras för att säkerställa att efterlämnade ägodelarna hamnar i rätta händer.. vad kostar en bouppteckning? Läs mer om våra olika paket nedan. Har du frågor om Bouppteckningen? Kontakta oss på info@bouppteckningen.se

Har du Juristförsäkring så ingår paketet Bouppteckning online i din försäkring. Ring 010 222 73 77 för att använda din försäkring.
Våra paket

Tips till dig som vill göra bouppteckingen själv

Bouppteckning med jurist

Från 8 999 Kr

Bouppteckningar kan vara som mesta pafrestande under en svér period nér en nérastéende har gétt bort. Vi hjélper dig och ser tll att din bouppteckning gors korrekt, och ser tll att du fér den jurist bouppteckning skatteverket och hjelp du behdver. En
bouppteckning vid dédsfall maste goras for ott sékerstalla ott efterlamnade égodelarna hamnar iratta hander. vad kostar en bouppteckning? Las mer om vara olka paket nedon. Har du fragor om Bouppteckningen? Kontakta oss pa info@bouppteckningen.se

Har du Juristférsdikring sé ingér paketet Bouppteckning online i din férsdkring, Ring 010 222 73 77 for att anvanda din forsokring.

Kom ihåg! Du får alla pengar tillbaka om du av någon anledning inte är nöjd med onlinetjänsten Bouppteckningen

Låt inte

Covid stoppa ditt val

Om du vill valja oss som din dédsboférvaltare sé erbjuder vi méten som gor ditt méte sdkert och enkelt.
Att vardagen och verkligheten inte gar att pausa har kommit att bli valdigt uppenbart. Genom att alltid prioritera dina behov sdkerstdller vi att méten och arbetets ging blir en trygg och respektfull upplevelse.
Nar ni kontaktar oss s& valjer ni sjalv hur mycket eller lite information ni vill lamna. Vid behov sé ber vi om kompletterande information och sdkerstiller p& s& satt att vi s fort som mdjligt kan uppratta ett gemensamt gynnsamt samarbete.
phone img
logo

Hur gör man en bouppteckning?

a) Den person som har mest kunskap om boet bör tillhandahålla den. En efterlevande make, sambo, barn eller annan närstående är ofta deklarant.

b) Den avlidnes tillgångar och förpliktelser bokförs och värderas på samma sätt som de var vid dödsfallet. Information om livförsäkring sparas också.
c) Den som vårdar egendomen efter dödsfallet ansvarar för att föra bouppteckning.
d) Tid och plats för mötet måste meddelas alla parter i förväg. Dödsbodeklaratorn, tjänstemän och andra dödsbodelägare och arvingar hör till de tillkallade.
e) Ett testamente ska bifogas bouppteckningen om sådant finns. Det blir giltigt om de legala arvingarna har gett tillstånd till det eller det har vunnit laga kraft på annat sätt.

Client's Reviews

google reviews
Jennifier
Jennifier
Read More
Ut sit amet nisl ac sem molestie aliquet. Nulla vehicula urna augue, vel scelerisque velit hendrerit non. Proin viverra diam et ultricies maximus.
Jennifier
Jennifier
Read More
Ut sit amet nisl ac sem molestie aliquet. Nulla vehicula urna augue, vel scelerisque velit hendrerit non. Proin viverra diam et ultricies maximus.
Jennifier
Jennifier
Read More
Ut sit amet nisl ac sem molestie aliquet. Nulla vehicula urna augue, vel scelerisque velit hendrerit non. Proin viverra diam et ultricies maximus.
Jennifier
Jennifier
Read More
Ut sit amet nisl ac sem molestie aliquet. Nulla vehicula urna augue, vel scelerisque velit hendrerit non. Proin viverra diam et ultricies maximus.
Previous
Next

Vi finns alltid här för dig

Fragor?

Ring oss
Ring oss010-222 73 77
Read More

...Eller..

google reviews
facebook removebg
transpilot3
Screenshot 420

Vanliga frågor och svar

Det är vanligtvis den som har testamentet eller den som är närmast anhörig som ansvarar för att göra en bouppteckning. Om det inte finns något testamente är det den som är äldst bland arvingarna som ansvarar för att göra bouppteckningen.

Om du väljer Bouppteckningen kan du vara säker på att du får den hjälp du behöver. Oavsett hur
stort uppdraget är så tar vi hand om bouppteckning dödsfall från början till slut. Vi gör allt
enklare för alla berörda med vår mångåriga kunskap inom bouppteckning. Vi hjälper dig med allt
och mer, inklusive juridisk hjälp och annat som kan krävas.

En bouppteckning ska innehålla en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder. Därför är det viktigt att du samlar ihop all information du har om personens ekonomi, till exempel bankkonton, försäkringar och fastigheter.

Marknadsvärdet av sådan egendom på dagen för den avlidnes död används för att fastställa dess
värde. Hus däremot kan värderas utifrån bedömt värde. Du har möjlighet att ta upp hela hushållet
som en separat post i bouppteckningen. När bouppteckning lösöre listas individuellt avser det
vanligtvis föremål av högre värde, såsom dyrare möbler, musikinstrument och smycken.

Bouppteckningen tillhandahåller omfattande tjänster inom sanering, flytt, och hemnära tjänster,
förutom juridiska tjänster och hjälp med bouppteckning. Därför kan du alltid kontakta oss om du

vill vara säker på att du har att göra med ett företag som tar hand om allt från början till slut. Du
kan läsa mer om detta på våran hemsida.

Juridik är ett stort och brett ämne. Vårt primära fokus ligger på bouppteckningar och den aspekt
av familjerätt som uppstår i samband med en avliden persons dödsbo och försäljning av
fastigheter. Vi har kunskap inom detta område och mer, men du kan alltid kontakta oss om du
inte är säker på om vi är rätt val för dig.

Vi har haft stor framgång med att säkerställa att många människor får rätt juridisk rådgivning.
Detta gäller även för bouppteckningar. Många anlitar oss regelbundet för att garantera att deras
administrativa behov tillgodoses. Som ett resultat, oavsett hur omfattande resultaten måste vara,
har vi den erfarenhet som krävs för att tillhandahålla rättvisa och acceptabla bouppteckningar.
När du söker hjälp hos oss kommer du att få en utsedd bouppteckningsman som kommer jobba
ingående med just dig för att se till att dina krav möts.

Det finns ett antal steg du kan följa när du gör en bouppteckning. Börja med att samla ihop all information du har om personens ekonomi. Gör sedan en lista över alla tillgångar och skulder. Skicka sedan in listan till Skatteverket tillsammans med eventuella handlingar som styrker värdet på tillgångarna. Skatteverket kommer därefter att granska listan och godkänna den.

handläggningstid bouppteckning har kan variera och det finns flera faktorer som påverkar handläggningstiden.

En av de viktigaste faktorerna som påverkar handläggningstiden för bouppteckning är om det finns en gåvobrev eller testamente. Dessa dokument kan ge viktig information om hur avlidnes tillgångar ska fördelas och kan underlätta processen. Om det inte finns några sådana dokument kan det ta längre tid att göra en bouppteckning.

Andra faktorer som kan påverka handläggningstiden för bouppteckning är om det finns många tillgångar att gå igenom och om det finns många personer som är berörda av bouppteckningen. Det kan också påverka handläggningstiden om det finns olika intressen eller om det finns tvister kring hur tillgångarna ska fördelas.

Hos Bouppteckningen kan vi hjälpa dig att få en uppskattning av handläggningstiden för bouppteckning i ditt specifika fall. Vi har lång erfarenhet av att utföra bouppteckningar och kan hjälpa dig att navigera i processen och se till att allt går så smidigt som möjligt.

Om du behöver hjälp med frågan handläggningstid bouppteckning, tveka inte att kontakta oss på Bouppteckningen. Vi står redo att hjälpa dig att få svar på frågor om handläggningstid bouppteckning och att få en smidig och så stressfri process som möjligt. Frågan handläggningstid bouppteckning är en viktig fråga och vi vill vara din partner i att se till att allt går så smidigt som möjligt.

Ja, du kan få hjälp att göra en bouppteckning hos Skatteverket. Det är viktigt att du kontaktar Skatteverket så fort du får veta att du behöver göra en bouppteckning, så att du kan få råd och vägledning kring hur du ska gå tillväga. Skatteverket kan också hjälpa till att granska listan när du har gjort den klar.

Skatteverket har att göra med bouppteckningar eftersom de har en viktig roll i att hantera de ekonomiska följderna av en persons död. När en person avlider måste det fastställas vad som finns kvar att fördela mellan arvingarna och eventuella skulder måste betalas. Detta görs genom en bouppteckning, som är en förteckning över en persons tillgångar och skulder.

Skatteverket kan hjälpa till att göra en bouppteckning genom att ge råd och vägledning kring hur man ska gå tillväga. De kan också granska bouppteckningen när den är färdigställd för att se till att den är riktig och att alla tillgångar och skulder har rätt värde.

Skatteverket har också att göra med bouppteckningar eftersom de ansvarar för att hantera de skatter som ska betalas i samband med en persons död. Detta kan innebära att de behöver kontrollera bouppteckningen för att se till att alla tillgångar och skulder har rätt värde och att skatter har betalats på rätt sätt.

Scroll to Top